Senior i Grums kommun

Du som är äldre kan få stöd och hjälp utifrån dina behov, så att du i första hand kan bo kvar hemma och leva ett självständigt och tryggt liv. Här finns information om de olika insatser och verksamheter som kan bidra till en god livssituation för dig som är äldre.


Omsorg om äldre

I Grums kommun ansvarar sektor socialtjänst för kommunens stöd och omsorg som bland annat innefattar hjälpmedel, hemsjukvård, hemtjänst, kommunrehabilitering, korttidsboende, särskilda bostäder (äldreboende) och mycket mer. Socialchef är Lotta Österlund Jansson.

Vi som arbetar med stöd och omsorg i Grums kommun, har till uppgift att tillgodose grundläggande behov hos människor som av olika skäl behöver hjälp och stöd i sitt dagliga liv.

Inriktningen är att människor ska kunna bo i den egna bostaden så länge de själva önskar, även om behoven är omfattande. Inom äldreomsorgen i Grums kommun används Senior alert och BPSD som är nationella kvalitetsregister för vård och omsorg och som på olika sätt bidrar till bättre vård och ökad livskvalitet


E-tjänster och blanketter

Behöver du ansöka om bostadsanpassningsbidrag, särskild bostad eller hemtjänst? Här hittar du våra e-tjänster och blanketter inom omsorg om äldre.

E-tjänster och blanketter inom stöd och omsorg - omsorg om äldrelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Här hittar du våra verksamheter

I Grums kommuns kartportal hittar du samtliga verksamheter inom stöd och omsorg. Klicka på kartan och zooma.

Interaktiva kartor - stöd och omsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2021-02-16

Navigera vidare