Anhörigstöd

Anhörigstöd är till för dig som stödjer eller hjälper en familjemedlem, släkting eller vän. Någon som på grund av ensamhet, sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte längre klarar vardagen på egen hand.

Detta erbjuder anhörigstödet

Den hjälp eller det stöd som du som anhörig ger din närstående är ovärderlig. Ibland kan även du behöva stöd och tid för dig själv. Anhörigstödet erbjuder kostnadsfria serviceinsatser i form av:

  • information om vilket stöd som finns
  • information om vart du kan vända dig i kommunen beroende på stödbehov
  • efter önskemål gör vi även hembesök eller tar emot besök
  • anhöriggrupp 

Kontakta biståndshandläggare för mer information och hjälp

Uppdaterad: 2021-02-23

Navigera vidare