Anhörigstöd

Anhörigstöd är till för dig som stödjer eller hjälper en familjemedlem, släkting eller vän. Någon som på grund av ensamhet, sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte längre klarar vardagen på egen hand.

Den hjälp eller stöd som du som anhörig ger din närstående är ovärderlig. Ibland kan även du behöva stöd och tid för dig själv.

Anhörigstödet erbjuder kostnadsfria serviceinsatser i form av:

  • information om vilket stöd som finns
  • information om vart man vänder sig i kommunen beroende på stödbehov
  • efter önskemål gör vi även hembesök eller tar emot besök
  • anhöriggrupp 

Hos kommunens biståndshandläggare kan du ansöka om:

  • hemtjänst
  • varuhemhandling
  • trygghetstelefon
  • avlastning/växelvård
  • särskilt boende

För mer information och ansökan, kontakta våra biståndshandläggare

Anhörigstöd på nätet - En bra plats

Någon gång i livet behöver de flesta ge lite extra omsorg och vård till någon i sin närhet. Det kan till exempel vara till en demenssjuk partner, ett barn med funktionshinder eller en vän med missbruks problematik. För att klara av att hjälpa andra behöver man ibland själv få stöd.

Grums kommun erbjuder tjänsten anhörigstöd via nätet i form av  En bra plats – en samlingsplats för information, råd och stöd samt erfarenhetsutbyte med andra anhöriga. Som anhörig kan du gå med i olika grupper, prenumerera på nyhetsbrev, lyssna på podcasts och mycket mer.

Läs mer på enbraplats.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2020-03-10

Navigera vidare