Hemsjukvård

Kommunen ansvarar för de hälso- och sjukvårdsinsatser som är planerade och inte kräver läkarinsatser. Kommunen har inga egna läkare. Är du i behov av läkarkontakt tar du i första hand kontakt med din vårdcentral.

Sjuksköterskor i kommunal verksamhet

Det är distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar med hemsjukvård i enskilda bostäder och i kommunens särskilda bostäder. Sjuksköterskorna planerar, utför och följer upp sjukvården för den enskilde och utbildar också övrig personal så att hög säkerhet uppnås i sjukvårdsarbetet.

Exempel på insatser

Hemsjukvården utförs dygnet runt alla dagar i veckan. Kommunal hemsjukvård kan du få från sju års ålder om du inte kan ta sig till närmaste vårdcentral. Insatsen kan till exempel bestå av såromläggning, delning av läkemedel i dosett, injektioner eller droppbehandling. Hemsjukvården ger också rådgivning vid inkontinensbesvär och förskriver inkontinenshjälpmedel.

Kontakta oss

För att komma i kontakt med Grums kommun distriktssköterskor och sjuksköterskor första gången är du välkommen att ringa till vår växel:

Grums kommun 0555-420 00 (växel)

Patientnämnden - för dig som har synpunkter på kommunens hälso- och sjukvård

Är du inte nöjd med den vård som du eller din närstående fått? Då är det viktigt att du berättar det. Patientnämnden är en opartisk instans, fristående från hälso- och sjukvården. Nämndens ansvar är att med hjälp av patienternas klagomål utveckla hälso- och sjukvård och folktandvården i Region Värmland, vården i Värmlands kommuner och hos privata vårdgivare med avtal.

Regionvarmland.se - patientnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2021-02-12

Kontakt

Linda Rubin
Områdeschef
0555-420 12
linda.rubin@grums.se 

Yvonne Nordenberg
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
0555-422 62
yvonne.nordenberg@grums.se

Navigera vidare