Hemsjukvård

Kommunen ansvarar för de hälso- och sjukvårdsinsatser som är planerade och inte kräver läkarinsatser.

Det är distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar med hemsjukvård i enskilda bostäder, kommunens äldrebostäder och kommunens gruppbostäder för funktionshindrade. Sjuksköterskorna planerar, utför och följer upp sjukvården för den enskilde och utbildar också övrig personal så att hög säkerhet uppnås i sjukvårdsarbetet.

Exempel på insatser

Hemsjukvården utförs dygnet runt alla dagar i veckan. Kommunal hemsjukvård kan man få från sju års ålder om man inte kan ta sig till närmaste vårdcentral. Insatsen kan till exempel bestå av såromläggning, delning av läkemedel i dosett, injektioner eller droppbehandling. Hemsjukvården ger också rådgivning vid inkontinensbesvär och förskriver inkontinenshjälpmedel.

Kommunen har inga egna läkare. Är du i behov av läkarkontakt tar du i första hand kontakt med din vårdcentral.

För att komma i kontakt med distriktssköterskor och sjuksköterskor första gången är du välkommen att ringa till kommunens växel: 0555-42 000.

Patientnämnden - för dig som har synpunkter på kommunens hälso- och sjukvård

Är du inte nöjd med den vård som du eller din närstående fått? Då är det viktigt att du berättar det. Patientnämnden är en opartisk instans, fristående från hälso- och sjukvården. Nämndens ansvar är att med hjälp av patienternas klagomål utveckla hälso- och sjukvård och folktandvården i Region Värmland, vården i Värmlands kommuner och hos privata vårdgivare med avtal.

Läs mer om Patientnämnden på Region Värmlands webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2020-11-02

Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Yvonne Nordenberg
0555-422 62
yvonne.nordenberg@grums.se

Ansvarig för verksamheten​

områdeschef
Linda Rubin
0555-420 12
linda.rubin@grums.se 

Navigera vidare