Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Hemsjukvård

Kommunal hemsjukvård kan man få från 7 års ålder

Kommunen ansvarar för de Hälso- och sjukvårdsinsatser som är planerade och inte kräver läkarinsatser. Det är distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar med hemsjukvård i enskilda bostäder, kommunens äldrebostäder och kommunens gruppbostäder för funktionshindrade. Sjuksköterskorna planerar, utför och följer upp sjukvården för den enskilde och utbildar också övrig personal så att hög säkerhet uppnås i sjukvårdsarbetet.

Hemsjukvården utförs dygnet runt alla dagar i veckan. Kommunal hemsjukvård kan man få från 7 års ålder om man inte kan ta sig till närmaste vårdcentral. Insatsen kan till exempel bestå av såromläggning, delning av läkemedel i dosett, injektioner eller droppbehandling. hemsjukvården ger också rådgivning vid inkontinensbesvär och förskriver inkontinenshjälpmedel.

Kommunen har inga egna läkare. Är du i behov av läkarkontakt ta i första hand kontakt med vald vårdcentral.

För att komma i kontakt med distriktssköterskor och sjuksköterskor första gången är du välkommen att ringa till kommunens växel: 0555-42000.

Uppdaterad: 2017-10-16

Relaterad information

Kontakta

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

MAS
Ewa-Lena Magnusson
0555-422 62
ewa-lena.magnusson@grums.se


Ansvarig för verksamheten​

Områdeschef
Linda Rubin
0555-42012
linda.rubin@grums.se