Hemsjukvård

Kommunen ansvarar för de hälso- och sjukvårdsinsatser som är planerade och inte kräver läkarinsatser.

Det är distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar med hemsjukvård i enskilda bostäder, kommunens äldrebostäder och kommunens gruppbostäder för funktionshindrade. Sjuksköterskorna planerar, utför och följer upp sjukvården för den enskilde och utbildar också övrig personal så att hög säkerhet uppnås i sjukvårdsarbetet.

Exempel på insatser

Hemsjukvården utförs dygnet runt alla dagar i veckan. Kommunal hemsjukvård kan man få från sju års ålder om man inte kan ta sig till närmaste vårdcentral. Insatsen kan till exempel bestå av såromläggning, delning av läkemedel i dosett, injektioner eller droppbehandling. Hemsjukvården ger också rådgivning vid inkontinensbesvär och förskriver inkontinenshjälpmedel.

Kommunen har inga egna läkare. Är du i behov av läkarkontakt tar du i första hand kontakt med din vårdcentral.

För att komma i kontakt med distriktssköterskor och sjuksköterskor första gången är du välkommen att ringa till kommunens växel: 0555-42 000.

Uppdaterad: 2019-11-25

Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Yvonne Nordenberg
0555-422 62
yvonne.nordenberg@grums.se

Ansvarig för verksamheten​

områdeschef
Linda Rubin
0555-420 12
linda.rubin@grums.se 

Navigera vidare