Hemtjänst

Hemtjänst som kommunen erbjuder utgår från dina individuella behov och därför gör handläggare på socialtjänsten en utredning och bedömning i varje enskilt fall.

Hemtjänst är en del av den hjälp som kommunen ger för att du som enskild ska kunna bo kvar i din egen bostad så länge som möjligt. Det ska vara hjälp till självhjälp och meningen är att du själv ska ta så aktiv del som möjligt i de dagliga sysslorna.

I hemtjänstens serviceuppgifter ingår bland annat hjälp med hemmets skötsel och inköp. Personlig omvårdnad kan handla om att sköta personlig hygien, klä på sig, äta och dricka och förflytta sig.

Ansökan och beslut

Ett biståndsbeslut bygger på en personlig kontakt mellan dig och biståndshandläggaren. Kontakten kan ske genom hembesök eller genom vårdplanering på sjukhus. När du har gjort en ansökan genomförs en utredning. Den blir ett beslutsunderlag för bedömningen av just ditt behov och de insatser som kan bli aktuella.

Varuhemhandling

Trygghetstelefon

Kontaktuppgifter hemtjänst

På kartan över de nya områdena, kan du enkelt se vilket område du tillhör.
Karta hemtjänstens områdenPDF (pdf, 310.2 kB)

Vid frågor kontakta:

Petra Henningsson
områdeschef hemtjänst
petra.henningsson@grums.se
0555-420 06

Cecilia Nordsäter
områdeschef hemtjänst
cecilia.nordsater@grums.se
0555-420 41

Område Orrby
planerare
0555-422 70 måndag-fredag 14.00-15.00
orrbysplanerare@grums.se

Område Karlberg
planerare
0555-421 96 måndag-fredag 14.00-15.00
karlbergsplanerare@grums.se

Område Värmskog
planerare
0555-421 92 måndag-fredag 14.00-15.00
varmskogplanerare@grums.se

Område Segmon
planerare
0555-421 60 måndag-fredag 14.00-15.00
segmonplanerare@grums.se

Uppdaterad: 2020-11-24

Se även

Områdeschefer inom hemtjänst

Petra Henningsson
0555-420 06
petra.henningsson@grums.se

Cecilia Nordsäter
0555-420 41
cecilia.nordsater@grums.se

Karin Ewensson
0555-420 86
karin.ewensson@grums.se

Administration

Avgiftshandläggare
Agnetha Månsson
0555-422 73
agnetha.mansson@grums.se

Telefontid kl. 8.15-11.30

Besöksadress:
Kommunkontoret
Sveagatan 77

Navigera vidare