Hemtjänst

Hemtjänst som kommunen erbjuder utgår från dina individuella behov och därför gör handläggare på socialtjänsten en utredning och bedömning i varje enskilt fall.

Vad är hemtjänst?

Hemtjänst är en del av den hjälp som kommunen ger för att du som enskild ska kunna bo kvar i din egen bostad så länge som möjligt. Det ska vara hjälp till självhjälp och meningen är att du själv ska ta så aktiv del som möjligt i de dagliga sysslorna.

Ansökan och beslut

Ett biståndsbeslut bygger på en personlig kontakt mellan dig och biståndshandläggaren. Kontakten kan ske genom hembesök eller genom vårdplanering på sjukhus. När du har gjort en ansökan genomförs en utredning. Den blir ett beslutsunderlag för bedömningen av just ditt behov och de insatser som kan bli aktuella.

Kontakta hemtjänstens planerare

På kartan via länken nedan, kan du enkelt se vilket område du tillhör.

Karta hemtjänstens områdenPDF (pdf, 310.2 kB)

Vid frågor kontakta:

Område Orrby planerare
0555-422 70 måndag-fredag 14.00-15.00
orrbysplanerare@grums.se

Område Karlberg planerare
0555-421 96 måndag-fredag 14.00-15.00
karlbergsplanerare@grums.se

Område Värmskog planerare
0555-421 92 måndag-fredag 14.00-15.00
varmskogplanerare@grums.se

Område Segmon planerare
0555-421 60 måndag-fredag 14.00-15.00
segmonplanerare@grums.se

Uppdaterad: 2021-02-12

Kontakt

Cecilia Nordsäter
Områdeschef hemtjänst
0555-420 41
cecilia.nordsater@grums.se

Petra Henningsson
Områdeschef hemtjänst
0555-420 06
petra.henningsson@grums.se

Navigera vidare