Olika typer av hemtjänstinsats

En hemtjänstinsats kan bestå av flera olika delar, både i form av omvårdnadsinsats och serviceinsats.

Hemtjänst i ordinärt boende ges som personlig omvårdnad eller
serviceinsats. Du och din/dina närstående samråder med hemtjänstpersonalen om genomförandet av de insatser som du har blivit beviljad. Insatsen startar efter överenskommelse med dig.

I hemtjänstens serviceuppgifter ingår bland annat hjälp med hemmets skötsel och inköp. Personlig omvårdnad kan handla om att sköta personlig hygien, klä på sig, äta och dricka och förflytta sig.

Exempel på omvårdnadsinsats

 • personlig hygien
 • på- och avklädning
 • måltidshjälp (enklare matlagning)
 • förflyttning i bostaden
 • toalettbesök
 • dusch/bad
 • tillsyn på natten via nattkamera
 • bäddning
 • telefonservice

Exempel på serviceinsats

 • städ
 • tvätt
 • inköp
 • post, bank och apoteksärenden
 • trygghetslarm 
 • avlösning i hemmet/ anhörigstöd

Trygghetslarm

För att känna trygghet i bostaden kan ett trygghetslarm
vara till hjälp. Genom larmet är det möjligt att snabbt få kontakt med personal vid alla tider på dygnet. Trygghetslarmet ska användas för oförutsedda händelser, till exempel om du ramlat.

Larmet bärs som ett armband eller halsband och aktiveras
med en knapptryckning. Ibland räcker det med telefonkontakt, i annat fall skickas kommunens hemtjänstpersonal till dig.

För att ansöka om trygghetslarm tar du kontakt med
kommunens biståndshandläggare.

Avlösning i hemmet/ anhörigstöd

Biståndsprövad avlösning innebär att man ansöker om avlösning hos kommunen. En biståndshandläggare utreder vilket hjälpbehov den du vårdar har och vilken avlösning du som anhörig har behov av. Handläggaren beslutar sedan om du är berättigad till avlösning. Ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen (SoL).

Du som ansöker måste leva i samma hushåll som din närstående. Avlösningens omfattning beror på vilket behov av avlösning du som vårdar har.

Avlösningen innebär att personal från hemtjänsten kommer hem till dig som vårdar en anhörig eller närstående och avlöser dig i omvårdnadsarbetet under en avtalad tid.

En avgift, beroende på avlösningens omfattning, utgår enligt hemtjänstens taxa. Du ansöker om avlösning hos kommunens biståndshandläggare.

Uppdaterad: 2021-02-12

Navigera vidare