Korttidsenheten Linden

På Linden kan du vistas för korttidsvård, växelvård eller hospice.

På Linden finns det plats för tio personer.

Kriterier för att få vistas på Linden:

  • Korttidsvård - för dig som inte kan återvända till sin bostad efter sjukhusvistelse, i avvaktan på annat boende eller plats för avlastning av närstående
  • Växelvård - planerad avlastning av närstående i bestämda perioder
  • Hospice - för dig med svår sjukdom som trots andra omvårdnadsinsatser i livets slutskede inte klarar att bo hemma. Du som önskar stanna i ditt hem ska få möjlighet att göra det.

Personalen består av undersköterskor och vårdbiträden. Sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast finns efter behov.

Plats på enheten kan du få efter utredning och bedömning av kommunens biståndshandläggare.

Kontaktuppgifter till våra biståndshandläggare

Uppdaterad: 2020-02-26

Se även

Ansvarig för verksamheten
Karin Ewensson, områdeschef
0555-420 86
karin.ewensson@grums.se

Direktkontakt med verksamheten

Besöksadress:
Gamla vägen 89, Grums
Telefon: 0555-420 87

Navigera vidare