Mottagningsteam

Mottagningsteamet är till för att skapa en trygg tillvaro efter din sjukhusvistelse. Här finns information om vad kommunen kan erbjuda för stöd hemma hos dig efter sjukhusvistelsen.

Vad händer efter sjukhusvistelsen?

När din läkare bedömer att du inte längre behöver sjukhusvård kan du behöva stöd från oss i kommunen den första tiden. För att planera detta kommer vi att erbjuda ett möte den dag du kommer hem. Mötet handlar om din situation just nu och vilket stöd du behöver efter sjukhusvistelsen.

Vilka är med i mottagningsteamet?

 • Biståndshandläggare
 • Sjuksköterska
 • Undersköterska
 • Arbetsterapeut
 • Sjukgymnast

Kan jag få stöd i hemmet direkt efter mötet?

Ja, vi har möjlighet att ge stöd redan från den stunden du kommer hem. Du kommer att få en egen kontaktperson i mottagningsteamet. Om det, trots omfattande insatser, inte fungerar på ett tryggt och säkert sätt hemma kan det bli aktuellt med en garantiplats på resursenheten. Biståndshandläggare gör då en bedömning om ifall garantiplats behöver sättas in.

Vad du själv kan fundera på inför mötet

 • Vad klarar du själv?
 • Hur fungerar din bostad i din nuvarande situation?
 • Har du någon som tar emot dig när du kommer hem?
 • Har du någon som kan hjälpa dig att hämta ut medicin, handla och liknande?
 • Har du en extranyckel till hemtjänsten om du skulle behöva hjälp, eller trygghetstelefon?

Hur går det till på mötet?

 • Mötet äger rum hemma hos dig.
 • Mötet tar ungefär en timme.
 • Biståndshandläggaren börjar mötet och presenterar de som deltar.
 • Du själv eller närstående berättar hur du klarar vardagen just nu och vad du behöver för stöd.
 • Vi behöver se hur du själv klarar att ta dig fram i bostaden, om något hjälpmedel behövs direkt.
 • Vi kommer sedan tillsammans överens om vilket stöd du behöver de närmaste dagarna.
 • Mötet avslutas med att biståndshandläggaren eller annan personal som deltagit i mötet, sammanfattar vad som sagts under mötet och skriver ner det till dig.
 • Vi bestämmer även en tid tillsammans för uppföljning.

Hur följer vi upp att du fått det stöd du behöver?

Inom cirka tre veckor efter det att du kommit hem har vi ett nytt möte för uppföljning.

Uppdaterad: 2020-02-26

Se även

Ansvariga för verksamheten
Områdeschef
Karin Ewensson
0555-420 86
karin.ewensson@grums.se 

Navigera vidare