Funktionsvariation

Här presenteras de olika verksamheter som finns inom omsorgen om personer med funktionsvariation.

  • Det finns två gruppbostäder; Floravägen och Åshammar. Läs mer om gruppbostäderna
  • servicebostäderna Åsgatan 5 och 7
  • daglig verksamhet Sveagatan 61
  • insatser enligt Lag om stöd och service i vissa fall (LSS) Läs mer om LSS
  • socialpsykiatriverksamhet för personer med psykisk ohälsa
  • personlig assistans LSS
Uppdaterad: 2021-02-15

Se även

Begäran om hjälp

Samordnare
Sofie Finell
0555-422 69
sofie.finell@grums.se
Besöksadress: Gamla vägen 89, Grums

Handläggare
Amanda Johansson
0555-42266
amanda.johansson2@grums.se
Besöksadress: Gamla vägen 89, Grums

Ansvariga för verksamheten

Områdeschef gruppbostäder
Arne Elmlund
0555-423 18
arne.elmlund@grums.se

Ring för besök.

Områdeschef Daglig verksamhet
Stefan Eriksson
0555-422 68
stefan.eriksson@grums.se

Besöksadress
Sveagatan 61

Navigera vidare