Bostadsanpassning

Kommunen kan lämna bidrag för åtgärder i bostäder och närmiljö till dig som har någon form av funktionshinder.

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag för åtgärder i bostäder och närmiljö till dig som har någon form av varaktig funktionsvariation. Syftet är att ge människor med funktionsvariation en möjlighet till ett självständigt liv i ett eget boende.

Kommunen ger bidrag till åtgärder som är reglerade i lagen om bostadsanpassningsbidrag och omfattar de behov som inte kan tillgodoses med hjälpmedel och som inte har krävts enligt bygglagstiftningen.

Vem kan få bidrag?

Personer som har en bestående eller långvarig funktionsvariation. Bidraget lämnas till fasta funktioner i din permanenta bostad. Det ska finnas en klar koppling mellan din funktionsvariation och den åtgärd som du söker bidrag för.

Vad kan bidraget användas till?

Tröskelborttagning, breddning av dörrar, ersätta badkar med duschplats, ramper, lyftanordningar med mera.

Begränsningar av bidraget

Bidrag lämnas inte vid tillfälligt sjukdomstillstånd. När man byter bostad förväntas att man väljer en bostad som är lämplig utifrån funktionsvariationen. Bidrag lämnas inte till åtgärder som betraktas som normalt fastighetsunderhåll eller till tekniska brister som till exempel fukt- och mögelskador.

Hur söker man?

Bostadsanpassningsbidrag söker du hos kommunen. Sök via kommunens e-tjänster.

Till e-tjänster och blanketterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Med ansökan ska bifogas ett intyg från läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast eller annan sakkunnig som styrker att funktionsvariationen är av bestående art och vilka svårigheter det medför i bostaden. För hyres- och bostadsrättslägenheter krävs fastighetsägares skriftliga medgivande för att åtgärd får utföras.

Uppdaterad: 2020-02-25

Kontakt

Handläggare
Samordnare rehab/MAR
Annika Gyllström
Tel. 0555-420 92
annika.gyllstrom@grums.se

Besöksadress:
Kommunrehabiliteringen,
Gamla vägen 89,
Grums

Postadress:
Grums kommun
Kommunrehabiliteringen,
664 80 Grums

Ansvarig för verksamheten
Linda Rubin, områdeschef
0555-420 12
linda.rubin@grums.se

Navigera vidare