Bostadsanpassning

Kommunen kan lämna bidrag för åtgärder i bostäder och närmiljö till dig som har någon form av funktionshinder.

Lagens syfte är att ge dig som har ett funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Anpassningarna gäller både bostaden och din närmiljö. Anpassningen kan till exempel gälla borttagning av trösklar.

Bostadsanpassningsbidrag söker du hos kommunen. Sök via kommunens e-tjänster.

Till e-tjänster och blanketterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boverket har tillsyn över kommunernas bidragsverksamhet.

Uppdaterad: 2018-12-07

Kontakt

Handläggare
Samordnare Rehab /MAR
Annika Gyllström
Tel. 0555-420 92
annika.gyllstrom@grums.se

Besöksadress:
Kommunrehabiliteringen,
Gamla vägen 89,
Grums

Postadress:
Grums kommun
Kommunrehabiliteringen,
664 80 Grums

Ansvarig för verksamheten
Linda Rubin, områdeschef
0555-420 12
linda.rubin@grums.se

Navigera vidare