Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Gruppbostäder

Vi har flera olika service- och gruppbostäder i kommunen. Så långt som möjligt anpassas verksamheten utifrån den enskildes behov och önskemål.

Floravägen
Gruppbostad med sex lägenheter för personer med utvecklingsstörning.

Besöksadress:
Floravägen 1, Grums
Telefonnummer: 0555-107 23 

Åsgatan 5
Servicebostad för personer med måttlig utvecklingsstörning. Verksamheten syftar till att stödja de boende i deras dagliga livsföring mot ett så självständigt liv som möjligt.

Besöksadress:
Åsgatan 5, Grums
Telefonnummer: 0555-120 00

Åsgatan 7
Servicebostad som fungerar som filial till Åsgatan 5.

Besöksadress:
Åsgatan 7, Grums
Telefonnummer 0555-120 00

Åshammar
Gruppbostad med fem lägenheter för personer med grav autism. Verksamheten bedrivs utifrån TEACCH-pedagogikens principer.

Besöksadress:
Åshammar 19, Grums
Telefonnummer: 0555-720 60

För mer information och ansökan, kontakta verksamhetsansvarig Arne Elmlund (se högerspalt).

Floravägens gruppbostad

Floravägens gruppbostad i Grums.

Uppdaterad: 2019-08-01

Relaterad information

Mer information och ansökan:

Områdeschef
Arne Elmlund
0555-423 18
arne.elmlund@grums.se

Besök efter överenskommelse.

Postadress:
Grums kommun
Arne Elmlund
664 80 Grums