Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Verksamhet för personer med psykisk ohälsa

Kommunen har ansvar för att erbjuda personer med psykisk ohälsa meningsfull sysselsättning, fritid och vid behov stöd i bostaden.

Kommunen har två mentalskötare anställda. De finns på Järpegatan 3, i en lokal för sysselsättning och öppen verksamhet.
De ger också stöd i hemmet och till aktiviteter. Även hemtjänstens personal utför insatser.

Stöd kan erhållas först efter ansökan och bedömning.

Personligt ombud Värmland
För personer med psykiska funktionsnedsättningar finns verksamheten Personlig ombud i Värmland. Det är en länsövergripande verksamhet där alla kommuner i Värmland har gått samman i en gemensam organisation där Karlstad är värdkommun.

Uppdaterad: 2018-08-31

Kontakt

LSS-handläggare
Erika Mogren
0555-422 66

erika.mogren@grums.se

Samordnare
Sofie Finell
0555-422 69

sofie.finell@grums.se

Personligt ombud, Värmland

Verksamhetschef
Monica Hjelte
054-540 52 87