Stöd och service till vissa funktionshindrade

Kommunens uppgift är att ge stöd till barn/ungdomar/vuxna med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Stödet kan ges i form av bland annat

  • Kontaktperson
  • Avlösarservice
  • Ledsagare
  • Korttidsvistelse
  • Korttidstillsyn
  • Stödboende för barn/ungdomar eller vuxna och daglig verksamheten enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS.
  • Fritidsverksamhet

Läs mer om LSS

Uppdaterad: 2019-10-24

Kontakt

Ansökan, utredning, bedömning:
LSS-handläggare
Erika Mogren
0555-422 66
erika.mogren@grums.se

Samordnare
Sofie Finell
0555-422 69
sofie.finell@grums.se

Postadress:
Grums kommun
664 80 Grums 

Navigera vidare