Boende- & vistelseformer

Vi har flera olika service- och gruppbostäder i kommunen. Så långt som möjligt anpassas verksamheten utifrån den enskildes behov och önskemål.

Floravägen

Gruppbostad med sex lägenheter för personer med utvecklingsstörning.

Besöksadress:
Floravägen 1, Grums
Telefonnummer: 0555-107 23 

Åsgatan 5

Servicebostad för personer med måttlig utvecklingsstörning. Verksamheten syftar till att stödja de boende i deras dagliga livsföring mot ett så självständigt liv som möjligt.

Besöksadress:
Åsgatan 5, Grums
Telefonnummer: 0555-120 00

Åsgatan 7

Servicebostad som fungerar som filial till Åsgatan 5.

Besöksadress:
Åsgatan 7, Grums
Telefonnummer 0555-120 00

Åshammar

Gruppbostad med fem lägenheter för personer med grav autism. Verksamheten bedrivs utifrån TEACCH-pedagogikens principer.

Besöksadress:
Åshammar 19, Grums
Telefonnummer: 0555-420 70

Uppdaterad: 2021-02-15

Se även

Mer information och ansökan:

Områdeschef
Arne Elmlund
0555-423 18
arne.elmlund@grums.se

Besök efter överenskommelse.

Postadress:
Grums kommun
Arne Elmlund
664 80 Grums

Navigera vidare