Rehabilitering och hjälpmedel

Kommunens rehabilitering är ett komplement till den rehabilitering som Region Värmland erbjuder.

Kommunrehab arbetar för att äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna bibehålla eller förbättra sin aktivitetsförmåga. Rehabilitering kan erbjudas i eget boende, på korttidsavdelning och träning på kommunrehabiliteringen. Arbetsterapeut eller sjukgymnast bedömer vilken form av rehabilitering som är lämplig och förskriver hjälpmedel.

Rehabilitering lyder under  Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) och insatser som utförs dokumenteras i patientjournal.

Hjälpmedel​

Kommunrehab ansvarar för utprovning och förskrivning av individuella hjälpmedel i eget boende, till exempel rollator och rullstol. Insatserna från kommunrehabiliteringen är belagda med avgift. Du betalar en avgift för bedömningen men inte för hjälpmedlet.

Vid behov av hjälpmedel under en kortare tid kan du hyra från kommunrehab. Du kan ha brutit något ben, genomgått en operation eller liknande och märker att du behöver någon form av hjälpmedel för att klara av vardagen lättare. De hjälpmedel du kan hyra är:

  • Manuell rullstol och transportrullstol
  • Portabel ramp
  • Duschpall
  • Toaförhöjning
  • Förhöjningsklossar till säng
  • Rollator och gåstativ

Du kan även hyra hjälpmedel för tillfälligt behov, till exempel till fritidsboende, vid resa eller annan tillfällig aktivitet.

Eget ansvar

Ditt ansvar för egenvård tydliggörs alltmer inom hälso- och sjukvården och det ökade egenansvaret för hjälpmedel är en del av detta. Ett sätt att skilja på hälso- och sjukvård och egenansvar är att bedöma om åtgärden kräver medicinskt utbildad personal. Om du vill köpa ditt eget hjälpmedel finns det många bra produkter i öppen handel som kan fungera som hjälpmedel.

Läs mer om olika exempel på hjälpmedelsbutiker på Region Värmlands webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1177 Vårdguiden

Tema hjälpmedel
Här kan du hitta fakta om hjälpmedel och få information om hur det går till att få ett hjälpmedel​

www.1177.se/hjalpmedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2020-03-18

Kontakt

Samordnare Rehab/MAR
Annika Gyllström
0555-420 92
annika.gyllstrom@grums.se

Leg. sjukgymnast
Maria Jonsson
0555-420 83
maria.jonsson@grums.se

Ansvarig för verksamheten
Områdeschef
Linda Rubin
0555-420 12
linda.rubin@grums.se

Besöksadress:
Gamla vägen 89, Grums

Postadress:
Grums kommun
664 80 Grums

Ring före besök.

Navigera vidare