Stöd enligt LSS

LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den ger laglig rätt till olika former av stöd och service för vissa personer med funktionshinder.

Lagen ger rätt till särskilt stöd och service som människor kan behöva, utöver vad de får genom andra lagar. Den innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. Syftet med lagen är att förbättra människors rätt till jämlikhet och delaktighet i samhällslivet. Livsvillkoren för personer med stora funktionsnedsättningar måste jämföras med livsvillkoren för personer utan funktionsnedsättning.

För vem gäller lagen?

1. person med utvecklingsstörning och person med autism eller autismliknande tillstånd

2. person med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter hjärnskada i vuxen ålder, föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom

3. person som till följd av andra stora och varaktiga funktionsnedsättningar som uppenbarligen inte beror på normalt åldrande och har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och service.

Information om vilka rättigheter som ingår i LSS-stödet

Förhandsbesked vid flyttning
Om du vill flytta har du rätt att redan innan du flyttar få besked om vad du kan få för stöd enligt LSS på den ort du flyttar till.

Vad betalar man för stödet och servicen?
Stödet enligt LSS är i de flesta fall gratis. Om man bor i gruppbostad betalar man för sin bostad men inte för gemensamma utrymmen. För barn som bor i familjehem eller i bostad med särskild service ska kommunen få underhållsbidrag från föräldrarna. För fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter få kommunen ta ut ett självkostnadspris. För de som är på korttidstillsyn eller korttidsvistelse tas ut en kostnad för mat.

Ansöka om LSS-stöd

Stödet ska ges så att den enskilde har största möjliga inflytande. Man ska få stödet endast om man själv begär det.

Den som är under 15 år eller uppenbarligen inte kan ta ställning till frågan ska få insatserna när en vårdnadshavare, god man, förvaltare eller förmyndare begär det.

Ansökan görs skriftligt eller muntligt till kommunens LSS-handläggare eller samordnare för personlig assistans. Du kan även ansöka via vår e-tjänst.

När du har ansökt görs en utredning för att bedöma om du har rätt till stöd.

Till våra e-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Överklaga

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga. Du kan överklaga ett beslut enligt LSS genom att använda vår e-tjänst. Du kan också skriva en egen överklagan som du skickar  till kommunen med post eller lämnar in till kundtjänst i kommunhuset.

Till våra e-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktdagar och samverkansskyldighet

Du som är förälder till barn med funktionsnedsättning har rätt till kontaktdagar och föräldrapenning i vissa fall till och med 23 års ålder. Läs mer om det hos Försäkringskassan och kontakta dem om du har frågor.

Kommunen har skyldighet att samverka med föreningar som företräder personer med funktionsnedsättning.

Uppdaterad: 2021-02-15

Se även

Kontaktuppgifter

LSS-handläggare:
Amanda Johansson
0555-422 66
amanda.johansson2@grums.se

Samordnare:​
Sofie Finell
0555-422 69
sofie.finell@grums.se

Mer information:

Försakringskassan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jämför anordnare på Assistanskoll.se länk till annan webbplats

Navigera vidare