Stöd och service till vissa funktionshindrade

Kommunens uppgift är att ge stöd till barn/ungdomar/vuxna med funktionsnedsättning, samt de anhöriga.

Stödet kan ges i form av bland annat

  • kontaktperson
  • avlösarservice
  • ledsagare
  • korttidsvistelse
  • korttidstillsyn
  • stödboende för barn/ungdomar eller vuxna och daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS fritidsverksamhet.

Läs mer om LSS

Uppdaterad: 2020-03-10

Kontakt

Ansökan, utredning, bedömning:
LSS-handläggare
Amanda Johansson
0555-422 66
amanda.johansson2@grums.se

Samordnare
Sofie Finell
0555-422 69
sofie.finell@grums.se

Postadress:
Grums kommun
664 80 Grums 

Navigera vidare