Individ- & familjeomsorg

Hos oss på individ- och familjeomsorgen kan du få hjälp och stöd som både förälder/anhörig eller barn/ung.

Alla kan vi hamna i situationer som gör att vi behöver hjälp och stöd. Du kan alltid vända dig till oss för att få råd och stöd. Alla som arbetar på individ- och familjeomsorgen (IFO) har tystnadsplikt och uppgifter om dina personliga förhållanden är sekretessbelagda.

Kontakta IFO

Uppdaterad: 2019-06-18

Kontakt

Pernilla Pettersson
Områdeschef
0555-422 60
pernilla.pettersson@grums.se

Besöksadress

OBS: Tillfällig adress under ombyggnation av kommunhuset är
Hotellgatan 22

Besök efter överenskommelse.

Postadress
Grums kommun
Individ- och familjeomsorgen
664 80 Grums

Navigera vidare