Individ- & familjeomsorg

Hos oss på individ- och familjeomsorgen kan du få hjälp och stöd som både förälder/anhörig och barn/ung.

Alla kan vi hamna i situationer som gör att vi behöver hjälp och stöd. Du kan alltid vända dig till oss för att få råd och stöd. Alla som arbetar på individ- och familjeomsorgen (IFO) har tystnadsplikt. Uppgifter om dina personliga förhållanden är sekretessbelagda.

Kontakta IFO

Uppdaterad: 2021-02-03

Kontakt

Pernilla Pettersson
Områdeschef
0555-422 60
pernilla.pettersson@grums.se

Besöksadress
Sveagatan 77, Grums.
Besök efter överenskommelse.

Postadress
Grums kommun
Individ- och familjeomsorgen
664 80 Grums

Navigera vidare