Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Individ- & familjeomsorg

Hos oss på individ- och familjeomsorgen kan du få hjälp och stöd som både förälder/anhörig eller barn/ung.

Alla kan vi hamna i situationer som gör att vi behöver hjälp och stöd. Du kan alltid vända dig till oss för att få råd och stöd. Alla som arbetar på individ- och familjeomsorgen (IFO) har tystnadsplikt och uppgifter om dina personliga förhållanden är sekretessbelagda.

Kontakta IFO

Uppdaterad: 2018-04-03

Kontakt

Pernilla Pettersson
Områdeschef
0555-422 60
pernilla.pettersson@grums.se

Besöksadress
Kommunhuset
Sveagatan 77, Grums

Besök efter överenskommelse.

Postadress
Grums kommun
Individ- och familjeomsorgen
664 80 Grums