Dödsboanmälan

Grums kommun kan hjälpa till att göra en enklare bouppteckning, en så kallad dödsboanmälan, om det inte finns några tillgångar i dödsboet efter den avlidne.

Det ska alltid göras en bouppteckning när någon har avlidit. En bouppteckning är en förteckning över vad den avlidne ägde och vilka skulder han eller hon hade. Det är vanligast att en jurist från begravningsbyrån gör bouppteckningen.

Om den avlidnes pengar inte räcker för att betala en bouppteckning kan kommunen hjälpa till med en dödsboanmälan. Det är en sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder.

När kan en dödsboanmälan göras?

För att en dödsboanmälan ska kunna göras får det inte finnas några pengar kvar när dessa kostnader är betalda:

  • begravning och gravsten
  • kostnad för att ta hand om och tömma den avlidnes bostad

Det får inte finnas någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet. Det innebär att den avlidne inte får ha ägt mark eller haft rätt att nyttja mark som någon annan har ägt. Dödsboets tillgångar måste förbli orörda under den tid som socialtjänsten gör sin utredning och fram till att beslut har fattats om en dödsboanmälan kan göras.

De tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand användas för att betala begravningskostnaderna. Inga andra räkningar ska alltså betalas förrän detta är utrett. Om tillgångarna inte räcker för att betala övriga räkningar och skulder som den avlidne lämnat efter sig, finns möjlighet att få skulderna avskrivna vid uppvisande av dödsboanmälan. Det gäller dock inte begravningskostnader eller lån med borgenär.

Vad händer med autogiron, räkningar, hyresavier, eventuella skulder?

Inga tillgångar i dödsboet ska röras förrän dödsboets tillgångar är utredda. Alla eventuella autogireringar, överföringar och liknande, ska stoppas omgående efter dödsfallet. Detta görs av dödsbodelägarna.

Om den avlidne har bott själv, ska hyresavtalet till den avlidnes boende sägas upp omgående av dödsbodelägarna. Vid dödsfall är uppsägningstiden för hyresavtal alltid en månad.

Hur går utredningen om dödsboanmälan till?

Du som är dödsbodelägare eller företrädare för dödsboet bokar en tid hos kommunen. Eventuella skulder för den avlidne tas inte med i dödsboanmälan.

Kontaktuppgifter handläggare för dödsboanmälan:

Sara Bagge
sara.bagge@grums.se
0555-422 82 

Uppdaterad: 2021-01-26

Navigera vidare