Familjerätt

Familjerätt kan hjälpa dig med faderskapsfrågor, vårdnad, boende med mera.

Faderskap

Är barnets mor ogift vid barnets födelse ska socialtjänsten se till att faderskapet fastställs.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar som är överens i dessa frågor kan teckna juridiskt bindande avtal och få hjälp med att räkna ut kostnader i samband med längre umgängesresor.

Vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar som inte kan komma överens i vårdnads- och umgängesfrågor kan få stöd och hjälp genom samarbetssamtal och rådgivning.

Adoption

Den som önskar ta emot ett barn - svenskt eller utländskt för adoption ska ha medgivande från socialnämnden. Utredningen görs av socialsekreterarna.

Hur får jag hjälp?

För mer information, kontakta

Jenny Larsson 0555-42121

Margaretha Olsson 0555-42287

Telefontid 08:30-09:30

Uppdaterad: 2021-01-26

Navigera vidare