Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Familjerätt

Familjerätt kan hjälpa dig med faderskapsfrågor, vårdnad, boende med mer.

Faderskap
Är barnets mor ogift vid barnets födelse ska socialtjänsten se till att faderskapet fastställs.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge
Föräldrar som är överens i dessa frågor kan teckna juridiskt bindande avtal och få hjälp med att räkna ut kostnader i samband med längre umgängesresor.

Vårdnad, boende och umgänge
Föräldrar som inte kan komma överens i vårdnads- och umgängesfrågor kan få stöd och hjälp genom samarbetssamtal och rådgivning.

Adoption
Den som önskar ta emot ett barn - svenskt eller utländskt för adoption ska ha medgivande från socialnämnden. Utredningen görs av socialsekreterarna.

Hur får jag hjälp?

För mer information kontakta

Jenny Larsson 0555-42121

Margareta Olsson 0555-42287

Telefontid 08:30-09:30

Uppdaterad: 2017-12-21