Missbruksvård

Kommunen är skyldig att stödja och hjälpa dig eller din familj om problem uppstår med missbruk av alkohol och narkotika. Du kan få stöd genom avgiftning, samtalsbehandling, kontaktpersoner, vård på behandlingshem och familjehem.

Kontakta socialtjänstens individ- och familjeomsorg. 

Kontakta IFO

Uppdaterad: 2020-02-25

Navigera vidare