Nöd- och journummer

Här hittar du nödnummer i Sverige som du kan ringa, både vid behov av akut hjälp och även problem som inte är akuta.

SOS 112

Hit ringer du om du är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller, kan du få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

Socialjouren 054-540 50 54 eller 054-540 54 14

Socialjouren handlägger akuta sociala ärenden när ordinarie socialtjänst har stängt. Det gäller ärenden som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider.

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Om du inte upplever att ditt problem är så akut att du behöver ringa 112 utan i första steget behöver upplysningar kring sjukvård, kan du ringa sjukvårdsrådgivningen. Här kan du få rådgivning och svar på dina frågor. Ditt vårdbehov bedöms och du kan hänvisas till rätt vårdmottagning när det behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Barnens hjälptelefon, Bris 116 111

Till Bris kan du som är upp till 18 år ringa om du vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen och du kan vara anonym.

BRIS Vuxentelefon – om barn 077-150 505

BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Varje samtal besvaras av en erfaren person på BRIS och du kan självklart vara anonym.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa hit. Du kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen och du kan vara anonym.

Brottsofferjouren 0200-21 20 19

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Hit kan du ringa och vara anonym om du vill och få stöd och information.

Nationella hjälplinjen 020-22 00 60

Hit kan du ringa om du har en psykisk kris eller befinner dig i en annan svår livssituation, för att få rådgivning och stöd.

Uppdaterad: 2019-11-21

Navigera vidare