Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Psykisk ohälsa - barn

Psykisk ohälsa är ett stort begrepp och det innebär allt från större eller mindre besvär som påverkar ens vardagsliv till allvarligare psykiska sjukdomar.

Alla barn och ungdomar har rätt att ha det bra och känna sig trygga. Det står i FN:s konvention om barnets rättigheter -Barnkonventionen - som Sverige har lovat att följa. Barn och ungdomar som blir sjuka eller mår dåligt har rätt att få hjälp. 

På Grums kommun kan du få hjälp hos bland andra IFO, Växtriket eller Barnhälsoteamet. Till vänster kan du läsa om olika typer av psykisk ohälsa och ta reda på hur du kan få hjälp hos oss. Till höger finns bland annat länkar till andra hemsidor där du kan få hjälp, råd och tips.

Vid behov av akut hjälp, ring 112.

Uppdaterad: 2018-12-11