Psykisk ohälsa - barn

Psykisk ohälsa är ett stort begrepp och det innebär allt från större eller mindre besvär som påverkar ens vardagsliv till allvarligare psykiska sjukdomar.

Alla barn och ungdomar har rätt att ha det bra och känna sig trygga. Det står i FN:s konvention om barnets rättigheter -Barnkonventionen - som Sverige har lovat att följa. Barn och ungdomar som blir sjuka eller mår dåligt har rätt att få hjälp. 

Grums kommun erbjuder hjälp och stöd både från socialtjänst och skola. Här kan du läsa mer om några av de verksamheter som erbjuder stöd: 

Individ- och familjeomsorgen, IFO

Familjecentralen

Barnhälsoteamet

Elevhälsoteamet

I undermenyn kan du läsa om olika typer av psykisk ohälsa och hur du kan få hjälp hos oss. Här presenteras också länkar till andra webbplatser där du kan få hjälp, råd och tips.

Vid behov av akut hjälp, ring 112.

Uppdaterad: 2021-02-17

Navigera vidare