Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara kroppslig och/eller psykisk. Många har osynliga funktionsnedsättningar och många har flera funktionsnedsättningar.

Vi erbjuder olika sorters hjälp och stöd. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger laglig rätt till olika former av stöd och service för vissa personer med funktionshinder.

Läs mer om kommunens arbete för personer med funktionsnedsättning

Barn med funktionsnedsättningar är i första hand barn med samma behov och rättigheter som alla andra barn men kan i vissa sammanhang behöva särskilda lösningar för att kunna bli delaktiga och utvecklas. Som förälder till barn med funktionsnedsättning har man laglig rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste man söka själv och därför är det bra att känna till vilken typ av hjälp man har rätt till.

Vid samtidiga insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst kan hjälpen enligt lag samordnas i en så kallad samordnad individuell plan, SIP.

Källa: UMOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt 1177 - sjukvårdsrådgivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2021-02-17

Navigera vidare