Kränkande behandling

Det är ett absolut förbud för vuxna i till exempel förskola eller skola att kränka elever, som att till exempel säga elaka saker, hota eller använda våld.

Om du känner dig utsatt för mobbning eller kränkande behandling i skolan ska du i första hand vända dig till din lärare eller i andra hand till skolans rektor. Läs mer på grundskolan.

Diskriminering är, när personal på en skola behandlar en person sämre än någon annan person i en jämförbar situation för att man till exempel är bisexuell eller är född i ett annat land än Sverige. Det kan också vara att en lärare, rektor eller annan personal trakasserar dig. Diskriminering kan även vara indirekt. Ett exempel är när regler som verkar neutrala faktiskt är orättvisa för personer från en viss grupp, till exempel tjejer eller kvinnor. Även diskriminering man drabbas av som har samband med sina anhöriga är förbjuden enligt diskrimineringslagen. Till exempel om ens föräldrar är homosexuella och man trakasseras för detta.

Man kan också anmäla sin skola om den inte har utrett en anmälan om trakasserier eller åtgärdat trakasserier från andra elever eller studenter där.

Kränkande eller diskriminerande behandling kan man anmäla till barn- och elevombudet, BEO och till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Källa Diskrimineringsombudsmannen, DOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt Barn- och elevombudet, BEOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2020-02-27

Navigera vidare