Stöd för barn och unga

Här kan både du som vårdnadshavare/anhörig och du som barn/ung få hjälp och stöd.

Här finns information om olika verksamheter i kommunen som erbjuder hjälp, råd och stöd kring frågor och problem som rör barn och unga. Här kan du som är barn, ung eller förälder/anhörig se vart du kan vända dig för att få hjälp och stöd.

Första linjen-mottagning för barn och ungalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn- och ungdomslinjen hos IVOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (för dig som har insatser/får vård)

Uppdaterad: 2021-01-27

Navigera vidare