Fältgruppen

Vi finns för dig som är ung. Du träffar oss på dagtid, kvällar och helger på fritidsgården, vid skolor, i samhället eller vid olika evenemang.

Vi fältare tänker i första hand på din säkerhet och hur du mår. Om vi blir oroliga för att du kan råka illa ut eller inte kan ta dig hem på egen hand, ringer vi förälder eller vårdnadshavare.

Ställ en fråga till fältarna

Hör gärna av dig till oss via e-post, telefon eller sms om du har frågor.

Lennart Andersson
fältare
0555-420 66
lennart.andersson@grums.se

Joakim Eliasson
fältare 
072-083 24 70
joakim.eliasson@grums.se

Vi jobbar uppsökande och förebyggande mot missbruk, kriminalitet och annat nedbrytande beteende. Det kan vara bra att veta att vi har tystnadsplikt men också anmälningsskyldighet. Det betyder att det du säger stannar hos oss, men om vi får reda på att någon far illa, måste vi agera. Det kan handla om droger eller att man skadar sig själv eller andra.

Vi vänder oss till dig som är i behov av råd, stöd och hjälp till förändring. Det kan till exempel vara om du

  • behöver prata med någon
  • har det jobbigt med kompisar, hemma eller i skolan
  • funderar kring alkohol eller droger
  • skulle vilja ha en mer meningsfull fritid.

Vi vet att du som är tonåring har mycket att fundera kring och vi lyssnar gärna.

Förälder

I arbetet med att vara ett stöd för ungdomar är kontakten med föräldrar mycket viktig. Därför är du som tonårsförälder också välkommen att höra av dig om du känner oro eller om du har några frågor.

Uppdaterad: 2021-02-03

Navigera vidare