Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Växtriket

Växtriket är ett resurscenter med samverkan kring barn och unga. Verksamheten finns på Sveagatan 61.

Växtriket är en del av kommunens förebyggande arbete och i lokalen finns bland annat öppna förskolan, samordnare för Växtriket/ANDT, familje- och ungdomsbehandlare, kommunala informations/uppföljningsansvaret, samspelet/utsikten samt olika barn- ungdoms- och föräldragrupper.

Växtrikets vision

Det yttersta målet med Växtriket är att det ska upplevas av både verksamhetens besökare och personal som en resurs där det pågår ett ständigt lärande av och mellan varandra. Det ska vara den självklara mötesplatsen för barn, ungdomar, föräldrar och blivande föräldrar att vända sig till för att få information, stöd, råd eller annan insats.

Växtriket erbjuder också en gemenskap där man ges möjlighet att få vara tillsammans med andra i liknande situation. Man ska både som besökare och personal uppleva mycket hög professionalism, god stämning och att det är en verksamhet som välkomnar alla människor.

Växtrikets mål

  • att arbeta med en helhetssyn på det enskilda barnet och familjens situation och då kunna samnyttja verksamheternas resurser för barnet och familjens bästa.

  • att vara en naturlig träffpunkt som stimulerar till ökade kontakter och bildandet av egna nätverk familjerna emellan med förebyggande inriktning. Det gäller så väl fysisk som psykisk ohälsa och social situation.

  • att stödja barn och föräldrar till att skapa trygga och harmoniska familje- och skolförhållanden och på sikt minska behovet av vård och bidrag i kommunen.
Uppdaterad: 2018-12-05