Klagomål sociala frågor

Här kan du lämna synpunkter och klagomål på den service och de tjänster som socialtjänsten tillhandahåller.

Synpunkter på socialtjänsten

Du som är missnöjd med socialtjänstens insatser kan framföra synpunkter och anmäla klagomål. Vart du ska vända dig beror på vad klagomålet gäller. Vi tar emot dina synpunkter som ett led i vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter lämnas vidare till den som har ansvar för frågan. Du kan välja att vara anonym men vill du ha svar behöver vi namn och adress.

Om du är missnöjd med hur socialtjänstens insatser utförts kan du framföra synpunkter och klagomål till personalen eller till den arbetsledare som ansvarar för personalens insatser.

Du kan också vända dig till den nämnd som fattat beslutet om insatser. Nämnden i Grums kommun är kommunstyrelsen och representeras ofta av en biståndshandläggare eller en socialsekreterare.

Grums kommun
Kommunstyrelsen
664 80 Grums

Du kan även framföra dina synpunkter genom att fylla i formuläret här nedan eller använda en blankett som du hittar i vår e-tjänst.

Blanketten Synpunkter och klagomål på socialtjänstens service och tjänster i vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Observera att blanketten inte ska användas för att överklaga myndighetsbeslut.

Synpunkter och klagomål kan även framföras av exempelvis anhöriga och närstående.

Se relaterad information. Fält markerade med * måste fyllas i.


Uppdaterad: 2019-10-24

Navigera vidare