Klagomål sociala frågor

Du kan lämna synpunkter och klagomål på den service och de tjänster som socialtjänsten tillhandahåller.

Synpunkter och klagomål inom sektor socialtjänst

Du som är missnöjd med socialtjänstens insatser kan framföra dina synpunkter och klagomål. Vi tar emot dina synpunkter som ett led i vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter lämnas vidare till den som har ansvar för frågan. Du kan välja att vara anonym men vill du ha svar behöver vi namn och adress.

Hit kan du vända dig med dina synpunkter

Om du är missnöjd med hur socialtjänstens insatser har utförts kan du framföra dina synpunkter och klagomål till personalen eller till den arbetsledare som ansvarar för personalens insatser.

Du kan också vända dig till den nämnd som fattat beslutet om insatser. Nämnden i Grums kommun är kommunstyrelsen och representeras ofta av en biståndshandläggare eller en socialsekreterare.

Synpunkter och klagomål kan även framföras av exempelvis anhöriga och närstående.

Skicka dina synpunkter och klagomål via post:
Grums kommun
Kommunstyrelsen
664 80 Grums

Lämna dina synpunkter och klagomål via e-tjänst:

Uppdaterad: 2024-03-15