Kontakta individ och familj

Alla kan vi hamna i situationer som gör att vi behöver hjälp och stöd. Du kan alltid vända dig till oss för att få råd och stöd. Alla som arbetar på individ och familj har tystnadsplikt.

Bild på skylt till individ och familj i kommunhusets entré

Foto: Grums kommun

Kontaktuppgifter och öppettider

Öppettider receptionen individ och familj
Väntrummet måndag-fredag: 8.00–16.00
Receptionen måndag-fredag: 10.00–14.30
Lunchstängt: 12.00–13.00

Vi kommer att ha öppet för drop-in besök klockan 10.00–14.30 med lunchstängt klockan 12.00–13.00. I vår reception kan du lämna in ansökan samt få hjälp att fylla i den. Vi besvarar även enklare frågor samt tar emot meddelanden.

Väntrummet kommer att vara öppet klockan 8.00–12.00 och 13.00–16.00. Då kan du lämna in handlingar i brevlådan samt använda lånedatorn och skrivare i väntrummet.

Avvikande öppettider under 2022
Följande dagar har vi stängt på förmiddagen och öppnar klockan 13.00:

12 maj, 16 juni (OBS! Stängt hela dagen), 18 augusti, 15 september, 13 oktober, 10 november och 8 december.

Telefontid reception individ och familj
måndag-fredag: 8.00-12.00 och 13.00-16.00
reception: 0555-422 82 
fax: 0555-106 10

Anmälningar och akuta situationer
dagjour: 0555-420 71 eller 070-328 34 98
måndag-torsdag: 8.00-16.30
fredag: 8.00-16.00

Socialjour i Karlstad
Socialjouren handlägger akuta sociala ärenden när ordinarie socialtjänst har stängt: 054-540 50 54 eller 054-540 54 14

Telefontider till handläggarna
måndag: 9.00-9.30
telefontider övriga vardagar: 8.30-9.30

Handläggare - familjerätt

Margaretha Olsson
1:e socialsekreterare
0555-422 87

Handläggare - barn och unga

Charlotte Bergström
1:e socialsekreterare
0555-422 13
charlotte.bergstrom@grums.se

Margaretha Olsson
1:e socialsekreterare
0555-422 87
margaretha.olsson@grums.se

Jenny Larsson
Familjehemshandläggare
0555-421 21
jenny.larsson@grums.se

Eva Johansson
Socialsekreterare, utredning, våld i nära relation
0555-422 75
eva.johansson@grums.se

Elin Bjartell
Socialsekreterare, utredning
0555-422 78
elin.bjartell@grums.se

Emelie Cylvén
Socialsekreterare, utredning
0555-421 51
emelie.cylven@grums.se

Caroline Ekeberg
Socialsekreterare, utredning
0555-421 16 
caroline.ekeberg@grums.se

Anna Norberg
Socialsekreterare, insats
0555-422 97
anna.norberg@grums.se

Linda Wennberg
Socialsekreterare, insats
0555-422 98
linda.wennberg@grums.se

Marie-Louise Dannberg
Socialsekreterare, insats
0555-422 32
marie-louise.dannberg@grums.se

Laila Strandh
Socialsekreterare, insats, våld i nära relation
0555-421 01
laila.strandh@grums.se

Paula Erlingsson
Socialsekreterare, utredning
0555-420 39
paula.erlingsson@grums.se

Jasmine Forsgren
Socialsekreterare, insats
0555-421 41
jasmine.forsgren@grums.se

Maria Jakobsson
Socialsekreterare, insats
0555-422 33
maria.jakobsson@grums.se

Handläggare - vuxen

Sofie Malmgren
Socialsekreterare
0555-422 88
sofie.malmgren@grums.se

Simon Eriksson
Socialsekreterare
0555-420 78
simon.eriksson@grums.se

Handläggare - ekonomiskt bistånd

Viktoria Brunåker
1:e socialsekreterare
0555-422 83
viktoria.brunaker@grums.se

Samuel Udd
Socialsekreterare, ekonomi
0555-422 76
samuel.udd@grums.se

Magnus Lindholm
Socialsekreterare
0555-422 92
magnus.lindholm@grums.se

Thomas Brink
Socialsekreterare, ekonomi, bostöd
0555-421 24
thomas.brink@grums.se

Handläggare - integration, ekonomiskt bistånd

Tomas Hane
Socialsekreterare
0555-422 74
tomas.hane@grums.se

Förebyggande insatser

Eva Hansson
Förebyggande samordnare
0555-422 12
eva.hansson@grums.se

Öppenvården

David Eileryd Fernqvist
Beroendeterapeut
0555-420 17
david.eileryd-fernqvist@grums.se

Fredrik Magnusson
Behandlingskonsulent/samtalskonsulent
0555-422 16
fredrik.magnusson@grums.se 

Lennart Andersson
Fältare
0555-420 66
lennart.andersson@grums.se

Joakim Eliasson
Fältare
0555-420 93
joakim.eliasson@grums.se

Therese Bood
Boendestödjare
0555-421 00 
therese.bood@grums.se

Susanne Havenström
Familjebehandlare
0555-420 76
susanne.havenstrom@grums.se 

Linda Olsson
Familjebehandlare
0555-420 44
linda.olsson@grums.se

Anette Pettersson
Familjestödjare (deltid)
0555-420 56  
anette.pettersson@grums.se

De personuppgifter som du lämnar kommer att användas för att vi ska kunna tillhandahålla det stöd och den service vi ansvarar för. Kommunstyrelsen i Grums kommun är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer på:

www.grums.se/personuppgifter Länk till annan webbplats.

Uppdaterad: 2022-05-11

Kontakt

Pernilla Pettersson
Områdeschef individ och familj
0555-422 60
pernilla.pettersson@grums.se

Besöksadress
Sveagatan 77, Grums.
Besök efter överenskommelse.

Postadress
Grums kommun
Individ och familj
664 80 Grums