Besök Grums kommuns sida på Facebook

Serveringstillstånd alkohol

Serveringstillstånd krävs för att få servera starköl, vin och starksprit. Du ansöker om serveringstillstånd hos kommunens alkoholhandläggare.

Enligt alkohollagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan serveringstillstånd beviljas för servering till allmänheten eller till förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillstånd kan vara för servering året runt, årligen under en enstaka tidsperiod eller vid enstaka tillfälle. Kommunen ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn av serveringstillstånd.

För att minska risken för skador och våldshandlingar måste alkoholservering ske med ansvar och omdöme. Därför finns det i alkohollagen bestämmelser för hur servering av alkoholdrycker ska gå till. Alkohollagen har karaktär av skyddslagstiftning för barn och ungdom. För att servera spritdrycker, vin och starköl mot betalning krävs särskilt serveringstillstånd.

Hos kommunen ansöker du om:

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänhet, till exempel pubar och restauranger. Gäller servering av starköl, vin och starksprit.

Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, till exempel festvåningar, föreningar, ordenssällskap och studentkårer. Gäller servering av starköl, vin och starksprit.

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, till exempel serveringstält och festivaler.

Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap, till exempel föreningsfester och firmafester.

Riktlinjer för serveringstillståndPDF (pdf, 186.2 kB)


Till kommunen ska du anmäla:

  • försäljning av öl
  • servering av öl

Du ansöker antingen via vår e-tjänst eller blankett.

Här hittar du våra e-tjänster och blanketterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan

Kommunen utreder förutsättningarna för tillstånd. Enligt 5 § alkoholförordningen ska en kommun fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan kommit in till kommunen.

Avgifter

Kommunfullmäktige har beslutat om ansökningsavgifterna för alkoholservering och tillsynsavgifter för alkoholservering.

Ansökningsavgiften ska betalas in samtidigt som du skickar in din ansökan. Observera att behandling av ansökan sker först efter att du betalt in din ansökningsavgift.

Ansökningsavgiften betalas till Grums kommuns bankgiro 5674-8270, på inbetalningskortet måste du skriva in:

  • vem som söker, exempelvis bolagets eller föreningens namn.
  • vad du ansöker om, exempelvis stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd.

Ansökningsavgifter

Remissyttranden

Vid en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inhämtar Grums kommun information från polismyndigheten, miljöfunktionen, räddningstjänsten, skatteverket och kronofogdemyndigheten.

Vi kontrollerar personlig lämplighet och om sökanden har gjort sig skyldig till brott.

Kunskapskrav

En förutsättning för att beviljas serveringstillstånd är att de personer som har betydande inflytande i rörelsen har tillräckliga kunskaper i alkohollagen. Den som söker tillstånd ska därför som huvudregel avlägga kunskapsprov i den kommun som handlägger ansökan. Kunskapsprovet är webbaserat och framtaget av Statens folkhälsomyndighet.

Serveringsstället

För att få tillstånd till servering året runt krävs att serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen. Utrustningen i köket ska möjliggöra ett varierat utbud av maträtter fram till klockan 23. Efter klockan 23 fram till och med serveringstidens utgång kan matutbudet begränsas till minst tre rätter från en enklare meny.

Serveringslokalen ska vara godkänd för livsmedelshantering.

Kontakta miljö- och byggfunktionen

Uppdaterad: 2019-08-23

Relaterad information

Behöver du licens för musik i verksamheten?

Det kan du få via SAMIlänk till annan webbplats

Kontakta oss för ansökan, utredning och bedömning

Besöksadress:
Kommunhuset,
Sveagatan 77, Grums

Postadress:
Grums kommun,
664 80 Grums

Handläggare:
Rebecka Rust
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0555-421 29
rebecka.rust@grums.se