Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Socialjour

Du som bor i Grums kan vända dig till socialjouren i Karlstad om du är i behov av akut råd eller stöd och ditt ärende inte kan vänta till ordinarie kontorstid.

Socialjouren handlägger akuta sociala ärenden när ordinarie socialtjänst har stängt. Det gäller ärenden som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider. Det kan till exempel handla om barn som far illa, våld i nära relation eller missbruk.

Ring Socialjouren på telefonnummer 054-540 50 54 eller
054-540 54 14.

Socialjourens öppettider

Söndag – torsdag 16.30-00.00.
Fredag – lördag 16.00-01.30.

Vid akuta ärenden efter socialjourens stängning, ring 112.


Uppdaterad: 2018-04-04

Relaterad information