Anhörigstöd

Anhörigstöd är till för dig som stödjer eller hjälper en familjemedlem, släkting eller vän. Någon som på grund av ensamhet, sjukdom, ålder eller funktionsvariation inte längre klarar vardagen på egen hand.

Bild som visar någon som håller handen

Foto: Mostphotos

Detta erbjuder anhörigstödet

Den hjälp eller det stöd som du som anhörig ger din närstående är ovärderlig. Ibland kan även du behöva stöd och tid för dig själv.

Anhörigstödet erbjuder serviceinsatser i form av information om vilket stöd som finns samt information om vart du kan vända dig i kommunen beroende på stödbehov.

Så gör du för att ansöka

Kontakta biståndshandläggare för mer information och hjälp. Handläggarens uppgift är att lyssna på vad du vill ha för hjälp, utreda dina behov och pröva om du kan få det du ansöker om.

Uppdaterad: 2021-05-18

Navigera vidare