Att få service- och omvårdnadsinsats

Så här går det till att få en beviljad service- och omvårdnadsinsats. Efter att du har ansökt och blivit beviljad en viss insats av våra biståndsbedömare, sker följande:

 • Utföraren kontaktar dig inom två vardagar från det datum som ditt bistånd börjar gälla, och startar din omvårdnadsinsats efter överenskommelse med dig.
 • Serviceinsatsen startar inom tre veckor från det att du har beviljats bistånd inom hemtjänst (insatsen kan dock starta efter en annan överenskommelse med dig).
 • Du får en kontaktperson vid hemtjänsten senast inom fem dagar från det att hemtjänstinsatsen har startat. Du har rätt att byta kontaktperson om du vill.
 • Din kontaktperson upprättar en genomförandeplan tillsammans med dig. Det sker inom 14 dagar från det att du har fått din hemtjänst beviljad. Planen innefattar en individuell planering av de insatser som du har beviljats. Planeringen dokumenteras i genomförandeplanen.
 • Uppföljning av genomförandeplanen sker en gång per år. Vi förväntar oss av dig att du aktivt deltar i upprättande av din genomförandeplan.

Det här kan du förvänta dig av vår personal

Det här kan du förvänta dig av vår personal som kommer hem till dig för att ge dig den service du är beviljad:

 • du träffar personal som bär arbetskläder, har legitimation och en synlig namnskylt.
 • personalen ringer eller knackar alltid på dörren när de kommer, även om de har digitala nycklar.
 • det finns möjlighet till besök morgon, förmiddag, lunch, eftermiddag, kväll och nattetid.

Detta behöver vi för att kunna genomföra insatserna på ett bra sätt hos dig:

 • Din bostad är vår arbetsmiljö. Det innebär att bostaden i vissa fall kan behöva anpassas för att vi ska kunna utföra insatserna, som till exempel behov av höj- och sänkbar säng.
 • För att personalen ska kunna arbeta på ett hygieniskt och säkert sätt bör det finnas utrymme för förvaring av skyddsutrustning, som till exempel engångshandskar och engångsförkläden.
 • Om du inte kommer vara hemma vid planerad insats, var vänlig meddela detta i förväg till planerarna i hemtjänsten.
Uppdaterad: 2021-07-14

Navigera vidare