Stöd för dig med psykisk ohälsa

Kommunen har ansvar för att erbjuda personer med psykisk ohälsa meningsfull sysselsättning, fritid och vid behov stöd i bostaden.

Sommarväg

Foto: Grums kommun

Boendestöd för dig med psykisk ohälsa

Du som har en långvarig och allvarlig psykisk ohälsa kan få stöd och hjälp från kommunen. Alla stöd- och hjälpinsatser ska ges så att du kan leva ett så oberoende och självständigt liv som möjligt.

Boendestöd

Uppdaterad: 2021-04-26

Kontakt

Stefan Eriksson
Områdeschef daglig verksamhet, övriga insatser enligt LSS för personer med funktionsvariation, verksamhet för personer med psykisk funktionsvariation och arbetsmarknadsenhet.
0555-422 68
stefan.eriksson@grums.se

Navigera vidare