Boendestöd

Du, som är 18 år och äldre och har en långvarig psykisk funktionsvariation som orsakar svårigheter i din dagliga livsföring och ger dig sociala konsekvenser, kan ansöka om boendestöd.

Boendestöd i Grums kommun

Med boendestöd menas att du kan få hjälp med stöd för att klara av din vardag. Boendestödet kan vara både praktiskt som socialt stöd för att stärka din förmåga att klara din vardag. Stödet innebär att du får hjälp med att få struktur på vardagen, sköta hemmet, motverka isolering och delta i olika aktiviteter.

Boendestödet finns på Järpegatan 3C och består av tre boendestödjare och en samordnare.

Här erbjuds sysselsättning för personer som har beslut om boendestöd alla vardagar klockan 10.30-13.00. Boendestödjare utför boendestödsuppdrag enligt beslut från bistånd om boendestöd enligt socialtjänstlagen, SoL.

Ordinarie verksamhet pågår i dagsläget alla vardagar klockan 8.00-21.00, inklusive uppdrag enligt HSL (hälso- och sjukvårdslagen). Vissa av våra kunder har även hemtjänst och hemtjänsten har även HSL-uppdrag under helger.

Kontaktman

När du ansökt om boendestöd får du en kontaktman. En kontaktman är en person i personalgruppen som har ett helhetsansvar för ditt boendestöd och är din "förlängda arm" när du behöver stöd och hjälp i olika situationer.

Avgift

Avgift för boendestöd betalas till kommunen enligt fastställd taxa.

Avgifter omsorg

Så gör du för att ansöka om boendestöd

Ansökan om boendestöd gör du hos LSS-handläggare. När du har ansökt om boendestöd beslutar LSS-handläggaren vilka insatser du kan få hjälp med enligt socialtjänstlagen. Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga.

Överklaga

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga. Du kan överklaga ett beslut enligt LSS genom att använda vår e-tjänst. Du kan också skriva en egen överklagan som du skickar till kommunen med post eller lämnar in till kontaktcenter i kommunhuset.

Uppdaterad: 2021-06-09

Kontakt

Stefan Eriksson
Områdeschef daglig verksamhet, övriga insatser enligt LSS för personer med funktionsvariation, verksamhet för personer med psykisk funktionsvariation och arbetsmarknadsenhet.
0555-422 68
stefan.eriksson@grums.se

Navigera vidare