Projekt Värmlands arbetskraft

Projektet för dig mellan 16 och 29 år som inte arbetar eller studerar. Utifrån dina behov, intressen och förutsättningar strävar vi efter att hitta vägar som för dig närmare studier eller arbetsmarknaden.

Anna-Maria Jäger och Niclas Ström samtalar om Värmlands arbetskraft

Foto: Grums kommun

Din väg framåt

Tillsammans med projektledare gör du upp en handlingsplan, som passar dig och dina framtidsplaner. Värmlands Arbetskraft är ett samarbete mellan fem värmländska kommuner med gemensam stöttning av såväl hälso- som HR‑samordnare och kan ses som en fortsättning av det tidigare lyckosamma Värmlands Framtid.

Vill du veta mer? Varmt välkommen att kontakta oss på arbetsmarknadsenheten!

Niclas Ström
Projektledare Värmlands arbetskraft
0555-420 18
niclas.strom@grums.se

Uppdaterad: 2021-06-03

Kontakt

Niclas Ström
Projektledare Värmlands arbetskraft
0555-420 18
niclas.strom@grums.se