Projekt Värmland tillsammans

Projektet vänder sig till utrikesfödda kvinnor och män från 16 till 64 år som står långt från arbetsmarknaden/studier.

De flesta deltagarna kommer att remitteras från individ- och familjeomsorgen. Även andra personer som inte har någon kontakt med myndigheter men är i stort behov av stöd för att närma sig studier/arbete kan delta i projektet.

Tillsammans med deltagaren planeras olika insatser/aktiviteter som gör att deltagaren i sin takt, närmar sig studier/arbete.

Insatser och aktiviter görs i samverkan med Grums kommun men också med Region Värmland, Arbetsförmedlingen samt andra intressenter. I projektet ingår tio värmländska kommuner som har ett övergripande stöd från Karlstads ESF-projektkontor.

Vill du veta mer? Varmt välkommen att kontakta oss på arbetsmarknadsenheten!

Ingrid Veileby
Projektledare
072-203 19 17
ingrid.veileby@grums.se

Uppdaterad: 2021-04-26

Navigera vidare