Beroendevård

Kommunen är skyldig att stödja och hjälpa dig eller din familj om problem uppstår med missbruk av alkohol och narkotika.

Har du problem med beroende eller missbruk?

Du kan få stöd genom avgiftning, samtalsbehandling, kontaktpersoner, vård på behandlingshem och familjehem.

Kontakta individ och familj

Behandling

Det finns flera olika typer av behandling som kan vara lämplig när man har ett beroende. I första hand är din arbetsgivare ansvarig för att rehabilitera missbruk. Om du saknar arbetsgivare kan du ansöka om bistånd hos individ och familj.

Det är handläggare som utreder vilken typ av vård som är bäst för varje individ. Dessa bedömningar görs i samråd med sökanden.

Det kan till exempel vara behandling på behandlingshem, behandling i öppenvård enskilt eller i en gruppverksamhet.

Du behöver därför inte veta precis vilken typ av behandling du önskar när du tar kontakt. Det räcker med att du känner att du vill göra en förändring.

Uppdaterad: 2021-12-16