Bli kontaktfamilj

Är du intresserad av att hjälpa människor med olika behov? Vi söker dig som vill hjälpa till med olika uppdrag för barn, ungdomar och vuxna. Du som vill hjälpa behöver ha fyllt 18 år för att få uppdrag.

Far som leker med barn

Foto: Mostphotos

Som uppdragstagare kan du vara

  • Kontaktfamilj för barn och ungdomar; anledningen till varför ett barn eller en ung person behöver en kontaktfamilj varierar men ofta saknar personen ett socialt nätverk. Om du och din familj kan tänka er att bli kontaktfamilj, ger ni stöd och avlastning för kortare perioder. Det betyder att barnet eller ungdomen som är i behov av en kontaktfamilj bor i sin kontaktfamilj under korta och återkommande perioder, till exempel en helg i månaden.
  • Familjehem för barn och ungdomar; när barn och ungdomar för en kortare eller längre tid inte kan bo hos sina föräldrar kan de behöva bo i en annan familj, ett så kallat familjehem (tidigare kallat fosterfamilj). Skälen till att barn behöver komma hemifrån varierar, men alla barn och ungdomar har behov av en trygg miljö.
  • Kontaktperson för barn och ungdomar; som kontaktperson träffar du regelbundet ett barn eller en ungdom. Hur ofta och hur länge beror på det enskilda barnets behov, men det kan röra sig om några gånger i veckan eller i månaden.
  • Kontaktperson för vuxna; som kontaktperson för vuxna träffar du regelbundet den vuxne. Det kan finnas olika anledningar till att en vuxen är i behov av en kontaktperson. Ibland kan det röra sig om att den vuxne behöver bryta sin isolering och utöka sitt sociala nätverk.
Uppdaterad: 2023-10-18

Kontakt

Grums kommun

Tel. 0555-420 00 (växel)