Familjecentralen Grums

Familjecentralen Grums vänder sig till ungdomar, alla blivande föräldrar och föräldrar med barn och ungdomar. Här samverkar Grums kommun och Region Värmland för stöd till familjer.

Foto: Grums kommun

Familjecentralen är en mötesplats

Familjecentralen är en mötesplats där du knyter kontakter, hämtar kunskap och får råd och stöd i föräldrarollen. Vi som arbetar här strävar efter att främja hälsa och skapa goda förutsättningar för barn och vuxna. Samlat på ett och samma ställe finns:

  • ungdomsmottagning
  • barnmorskemottagning
  • barnavårdscentral
  • förebyggande och stöd
  • samarbetssamtal och rådgivning
  • fastställande av faderskap
  • öppna förskolan

Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningen finns till för dig som är upp till och med 25 år. Vi som arbetar här har tystnadsplikt.

Ungdomsmottagning

Susanne Havenström
Familjebehandlare
0555-420 76, 070-285 43 22
susanne.havenstrom@grums.se

Barnmorskemottagning

På barnmorskemottagningen möter du barnmorskor som kan erbjuda dig graviditetsövervakning, förberedelser inför föräldraskapet, preventivmedelsrådgivning, rådgivning kring sexuell hälsa samt gynekologisk cellprovtagning.

1177.se - Familjecentralen Grums Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Helena Aasberg
Barnmorska Region Värmland
010-834 32 29 telefontid vardagar 10.00-11.00

Ruzanna Fjellheim
Barnmorska Region Värmland
010- 834 32 69 telefontid vardagar 10.00-11.00

Barnavårdscentral

På barnavårdscentralen möter du barnhälsovårdssköterskor som erbjuder hälsoövervakning och vaccinationer av barn 0-6 år. Besöken kan innefatta undersökningar och samtal om exempelvis barns hälsa- och utveckling samt stöd i föräldrarollen. Barnhälsovården arbetar för att främja barns hälsa, trygghet och utveckling.

1177.se - Familjecentralen Grums Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Veronica Zetterlund
Barnhälsovårdssköterska Region Värmland
010-83 432 28 telefontid vardagar 9.00-9.30

Christine Westenfelder
Barnhälsovårdssköterska Region Värmland
010-83 432 26 telefontid vardagar 9.00-9.30

Övriga tider kan du lämna meddelande på mobilsvar så ringer vi upp.

Förebyggande och stöd

Ibland kan det vara skönt att ha någon utomstående att prata med, oavsett om det gäller något stort som tynger eller något mindre som upptar tankarna. Grums kommun erbjuder stödsamtal i frågor som rör barn, ungdomar och familj.

Samarbetssamtal och rådgivning
Föräldrar som inte kan komma överens i vårdnads- och umgängesfrågor kan få stöd och hjälp genom samarbetssamtal och rådgivning.

Fastställande av faderskap
Är barnets mamma ogift vid barnets födelse ska faderskapet fastställas. Om barnets mamma är sambo med barnets pappa kan ni skriva under faderskapsintyget på familjecentralen.

Eva Hansson
Förebyggande samordnare/kurator
0555-422 12
eva.hansson@grums.se

Öppna förskolan

Öppna förskolan är en mötesplats för föräldrar och barn mellan 0‑6 år. Här träffar du andra föräldrar och barn tillsammans med en förskollärare. Vi erbjuder en utvecklande lärmiljö och pedagogisk verksamhet. Här finns också möjlighet till samtal, råd och stöd.

Öppna förskolan

Uppdaterad: 2021-09-10

Kontakt

Eva Hansson
Samordnare
0555-422 12
eva.hansson@grums.se

Besöksadress
Familjecentralen Grums
Sveagatan 61, Grums

Fler kontaktuppgifter hittar du på:
1177.se Familjecentralen Grums Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Navigera vidare