Föräldraskapsbekräftelse

Mer än hälften av alla barn som föds i Sverige har ogifta föräldrar. När en ogift kvinna föder ett barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern.

Hand nyfödd i närbild

Foto: mfof.se

Fastställ föräldraskapet på familjecentralen

Om barnets föräldrar är samboende kan föräldraskapet fastställas på familjecentralen. Nyblivna föräldrar som inte är gifta kan själva registrera föräldraskapet inom 14 dagar från födelsen via Skatteverkets e-tjänst.

Registrera föräldraskapet via en enkel e-tjänst

Från den 1 januari 2022 finns möjlighet att bekräfta sitt föräldraskap via en enkel e-tjänst. Det innebär att du som är ogift, nybliven förälder och folkbokförd i Sverige kan registrera detta via din dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse.

För att bekräfta föräldraskap för den förälder som inte fött barnet, har hittills den enda vägen varit ett besök hos familjecentralen.

Bekräfta att du blivit förälder

Föräldern som har fött barnet behöver också godkänna föräldraskapsbekräftelsen i e-tjänsten. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

Skatteverkets e-tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du redan är gift

Om du är gift med någon som har fött barn fastställs du automatiskt som förälder.

Om det har gått längre tid än 14 dagar?

Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse eller om ni inte använder e-tjänsten kan ni istället göra en föräldraskapsbekräftelse hos familjecentralen i Grums.

Uppdaterad: 2024-01-09

Läs mer

Läs mer om hur det går till, och vilka kriterier som behöver vara uppfyllda för att en digital bekräftelse ska vara möjlig på:

Mfof.se - Digital föräldraskapsbekräftelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.