Psykisk ohälsa/missbruk

Alla kan må dåligt eller ha problem ibland. Men det finns hjälp att få. Kommunen är skyldig att stödja och hjälpa dig om problem uppstår med psykisk ohälsa och/eller missbruk.

Du kan få stöd och hjälp

De allra flesta av oss kommer någon gång i livet i kontakt med psykisk ohälsa, antingen genom att vi själva drabbas, en nära anhörig, vän eller arbetskamrat. Det finns många olika orsaker till psykisk ohälsa. Missbruk, relationsproblem i familjen, ekonomiska problem, separationer eller svårigheter i sociala sammanhang kan vara saker som påverkar den psykiska hälsan negativt.

Vi erbjuder samtal som är informativa, motiverande, stödjande och vägledande till dig som:

  • har det jobbigt och behöver någon att prata med,
  • upplever psykisk ohälsa,
  • känner oro för att du dricker för mycket/använder droger,
  • eller är anhörig och behöver stöd och råd.

Mår du psykiskt dåligt?

Kommunens psykiatrisjuksköterska kan erbjuda dig 1–3 samtal där ni gemensamt ser vilken hjälp och stöd du behöver och även lotsa dig till rätt vårdnivå. Samtalen sker i familjecentralens lokal eller per telefon.
När du ringer får du prata med erfaren personal, som kan boka in ett rådgivande, stödjande och lyssnande samtal och/eller ge råd via telefon.

Vi för inga journaler och vi har tystnadsplikt. Tillsammans
kommer vi fram till om du vill gå vidare med en ansökan om stöd eller kontakta vården för att göra den förändring som du vill göra, så att din tillvaro blir bättre och mer välfungerande.

Ingela Sperling
Psykiatrisjuksköterska
0555-75 91 04
ingela.sperling@grums.se

Har du problem med beroende eller missbruk?

Du kan få stöd i form av avgiftning, samtalsbehandling, kontaktperson, vård på behandlingshem och familjehem. I Grums kommun finns en öppenvårdsmottagning med stödboende på Hotellgatan 22. Där arbetar våra behandlingskonsulenter på uppdrag från socialsekreterare.

Våra beroendeterapeuter kan erbjuda 1–3 samtal för att gemensamt se vilken hjälp och stöd du behöver och även lotsa dig till rätt vårdnivå.

Marcus Åkersten
Beroendeterapeut
0555-75 92 02
marcus.akersten@grums.se

David Ejleryd
Beroendeterapeut
0555-420 17
david.eileryd-fernqvist@grums.se

Läs mer om vad öppenvårdsmottagningen kan erbjuda:

Öppenvårdsmottagningen på Hotellgatan

Det finns flera olika typer av behandling som kan vara lämplig när man har ett beroende. I första hand är din arbetsgivare ansvarig för att rehabilitera missbruk. Om du saknar arbetsgivare kan du ansöka om bistånd hos individ och familj.

Det är handläggaren som utreder vilken typ av vård som är bäst för dig. Dessa bedömningar görs i samråd med dig som söker.

Det kan till exempel vara behandling på behandlingshem, behandling i öppenvård enskilt eller i en gruppverksamhet. Du behöver inte veta precis vilken typ av behandling du önskar när du tar kontakt. Det räcker med att du känner att du vill göra en förändring.

Uppdaterad: 2024-05-08