Verksamhetsansvariga sociala frågor

Kontaktuppgifter till socialtjänstens verksamhetsansvariga.

Socialchef
Lotta Österlund-Jansson
0555-422 77
lotta.osterlund-jansson@grums.se

Individ och Familj
områdeschef
Pernilla Pettersson
0555-422 60
pernilla.pettersson@grums.se

Karlbergs äldrebostäder och Segmons äldrebostäder
Tf. områdeschef
Karin Nordqvist
0555-423 19
karin.nordqvist@grums.se

Järpegatans äldrebostäder, Vikariebanken
områdeschef
Marlene Piper Ekström
0555-423 17
marlene.p-ekstrom@grums.se

Edsholms äldrebostäder
områdeschef
Pernilla Åkersten
0555-422 63
pernilla.akersten@grums.se

Hemsjukvård, Kommunrehabilitering
områdeschef
Linda Rubin
0555-420 12
linda.rubin@grums.se

Hemtjänst (hjälp i hemmet) och korttidsboende
områdeschef
Karin Ewensson
0555-420 86
karin.ewensson@grums.se

områdeschef
Petra Henningsson
0555-42006
petra.henningsson@grums.se

områdeschef
Cecilia Nordsäter
0555-420 41
cecilia.nordsater@grums.se


Gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning
och fritidsverksamhet
områdeschef
Arne Elmlund
0555-423 18
arne.elmlund@grums.se

 

Daglig verksamhet, övriga insatser enligt LSS för personer med funktionsnedsättning.
Verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning

Arbetsmarknadsåtgärder
Områdeschef
Stefan Eriksson
0555-522 68
stefan.v.eriksson@grums.se

Personlig assistans
områdeschef 
Therese Persson
0555-423 21
therese.nilsson@grums.se

enhetschef
Vicky Bergström
0555-420 35
vicky.bergstrom@grums.se


Uppdaterad: 2019-11-25

Navigera vidare