Boka lokal

Här hittar du kontaktuppgifter till samlings- och konferenslokaler i Grums kommun, uppdelade efter ort.

Sliperiet i Borgvik

Foto: Øyvind Lund - Sliperiet i Borgvik

Grums

Gruvan

Hyrestaxa och öppethållande för tillfälliga gäster vid uthyrning av lokaler i Gruvan. Samtliga lokaler är tillgänglighetsanpassade.

Hyrestaxa

  • Lokalerna i Gruvan hyrs endast ut hel- eller halvdag
  • heldag - 8 timmar
  • halvdag - 4 timmar. Tid utöver hel- eller halvdag debiteras med 100 kr/påbörjad timma. Max 2 timmar.
  • Städning ingår i hyran (grovstädning görs av hyresgäst).
  • Tillgång till internet genom nätverksuttag finns i biosalong, A-sal, B-sal samt konferensen.

Öppethållande

  • Söndag-torsdag, klockan 7.30-23.00
  • Fredag-lördag, klockan 7.30-03.00
  • Lokalerna tillhör Grums kommun och bokas via kontaktcenter på telefon 0555-420 00.
  • Nyckel hämtas i kontaktcenter kommunhuset.

Prislista

Hyra biosalongen 250 kvm, 313 platser

Användning

heldag

halvdag

Möte

1 600 kronor

800 kronor

Kommersiellt, övrigt

3 100 kronor

1 550 kronor


Hyra konferenslokalen 40 kvm, 20 personer

Användning

heldag

halvdag

Möte

700 kronor

400 kronor


Hyra B-salen 100 kvm, 50 personer

Användning

heldag

halvdag

Möte

900 kronor

650 kronor

Privat fest

1 300 kronor

650 kronor

Kommersiellt

1 800 kronor

900 kronor


Hyra A-salen 270 kvm, 150 personer, 40 bord

Användning

heldag

halvdag

Möte

1 800 kronor

900 kronor

Privat fest

2 300 kronor

1 150 kronor

Kommersiellt

3 300 kronor

1 650 kronor

Kök

600 kronor

300 kronor

PRO, SPF, A-sal + kök

2 400 kronor

1 200 kronor


Borgvik

Borgviksláa

Kontaktperson bokning: Jonna Didriksson
Telefon: 076-800 22 24
E-post: jonnadidriksson@gmail.com

Hyttruinen i Borgvik

Utomhusmiljö i Borgvik som går att boka till olika evenemang.

Kontaktperson bokning: Stig Olsén
Telefon: 0555-740 64

Kungskvarnen i Borgvik

Samlingslokaler i olika storlekar, Wi-Fi och bildkanon.

Telefon: 070-399 15 60 eller 0555-221 00
E-post: kvarnen@iborgvik.se

Sliperiet

Konsthall som går att hyra till olika evenemang.

Kontaktperson bokning: Oscar Magnusson
Telefon: 0555-14 44 50
E-post: info@sliperietborgvik.se

Sockenstugan i Borgvik

Kontakt bokning: Grums pastorat
Telefon: 0555-424 50

Sparnäs bygdegård

Kontaktperson bokning: Anna Ström och Karl-Axel Ström
Telefon: 0555-740 48

Liljedal

Liljedals hembygdsgård

Kontaktperson bokning: Jan Rosander
Telefon: 070-630 54 45

Long

Grums hembygdsgård i Long

Kontaktperson bokning: Elisabeth Hagestål
Telefon: 070-602 91 27

Kontaktperson bokning: Staffan Myrenberg
Telefon: 070- 516 90 12

Långsta

Långsta gamla skola

Kontaktperson bokning: Bertil Karlsson
Telefon: 070-393 29 71

Segmon

Segmons Folkets hus

Kontaktperson bokning: Annelie Ferm
Telefon: 0555-910 50

Skruvstad

Skruvstad gamla skola

Kontaktperson bokning: Ulla Britt Åkersten
Telefon: 070-572 21 60

Halla

Halla bygdegård

Kontaktperson bokning: Mikael Aronsson
Telefon: 073-056 93 25

Värmskog

Liljenäs hembygdsgård

Kontaktperson bokning: Sigurd Bengtsson
Telefon: 0555-200 29

Värmskogs skola

Kontaktperson bokning: Sigurd Bengtsson
Telefon: 0555-200 29

Uppdaterad: 2022-02-09

Kontakt

Om det är någon lokal som fattas, som du vill ha med på den här sidan, kontakta:

Maria Röhr
Tillväxtchef
0555-420 54
maria.rohr@grums.se