Aktivitetsstöd

Kommunalt Lokalt Aktivitetsstöd (LOK) kan sökas av föreningar och ska stimulera till gruppverksamhet för barn och ungdom. Föreningar kan också söka statligt LOK-stöd från Riksidrottsförbundet.

Drillflickor Slottsbrons musikkår

Foto: Øyvind Lund

Olika sätt att ansöka om LOK-stöd

  • Alla IdrottOnline-anslutna föreningar lämnar in en utskrift av totalen från IdrottOnline. Det ska vara påskrivet av LOK-stödsansvarig eller firmatecknare.
  • Ej IdrottOnline-anslutna föreningar ska använda sig av ansökningsblanketten som finns att hämta i kommunens e-tjänster.
  • Det statliga LOK-stödet kan endast sökas digitalt via IdrottOnline Klubb.

Så fördelas pengarna

Kommunen har en fastställd summa att fördela för aktiviteter under vår och höst. Pengarna fördelas efter antal sammankomster och antal deltagartillfällen. När pengarna är fördelade och utbetalda, så är de också slut. Detta innebär att för sent inkomna ansökningar inte kan beviljas bidrag, då potten redan är fördelad. Rätten till aktivitetsstöd försvinner då begärda uppgifter inte lämnats in.

Viktiga datum

Viktiga datum för ansökan av kommunalt aktivitetsstöd:
1 januari - 30 juni, ska vara kommunen tillhanda senast 25 augusti.
1 juli - 31 december, ska vara kommunen tillhanda senast 25 februari.

Senast 1 juni ska basuppgift, bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan samt eventuellt en ansökan om enhetstaxa vara inlämnat.

Uppdaterad: 2023-07-18