Registrering av lotteri

Grums kommun ansvarar för registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen för. 

Kommunen ansvarar för vissa lotterier

Kommunens registrering av lotterier sker enligt 6 kap. 9 § spellagen. En registrering ska avse en viss tid, högst fem år.

Ansök om registrering av lotteri görs via blankett som du hittar via e-tjänster:

Uppleva & göra - Lotteri - Registreringslotteri enligt spellagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lotteri - så gör du steg för steg

1. Styrelsebeslut om lotteri
2. Föreningen utser en lotteriföreståndare
3. Val av lotteri – tillfälligt eller femårigt
4. Fyll i ansökningsblanketten
5. Skicka in blankett och följande handlingar:

  • föreningens stadgar
  • verksamhetsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret
  • protokoll från styrelsemötet med beslut om lotteriet.

Adress:

Grums kommun

664 80 Grums

kommunstyrelse@grums.se

Uppdaterad: 2023-09-18

Kontakt

Venka Larsson
Samhällsvägledare
0555-420 67 eller 0555-420 03
venka.larsson@grums.se

Läs mer

Läs mer om hur din förening söker lotteritillstånd på:

Spelinspektionen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.