Lokalt aktivitetsstöd (LOK)

Kommunalt Lokalt Aktivitetsstöd kan sökas av föreningar och ska stimulera till gruppverksamhet för barn och ungdom. Föreningar kan också söka statligt LOK-stöd från Riksidrottsförbundet.

Alla idrottOnline-anslutna föreningar lämnar in en utskrift av totalen (från IdrottOnline) som ska ha påskrift av LOK-stödsansvarig eller firmatecknare.
Ej IdrottOnline-anslutna använder kommunens ansökan som finns att hämta under e-tjänster/se&göra/föreningslivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det statliga LOK-stödet kan endast sökas digitalt via IdrottOnline Klubb.

Viktiga datum för ansökan av kommunalt aktivitetsstöd:
1 januari - 30 juni ska vara kommunen tillhanda senast 25 augusti
1 juli - 31 december ska vara kommunen tillhanda senast 25 februari

Senast 1 juni
ska basuppgift, bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan samt eventuellt en ansökan om enhetstaxa vara inlämnat.

Vi har en fastställd summa att fördela för aktiviteter under vår och höst. Pengarna fördelas efter föreningarnas antal sammankomster och antal deltagartillfällen. När pengarna är fördelade och utbetalda, så är de också slut. Detta innebär att för sent inkomna ansökningar inte kan beviljas bidrag, då potten redan är fördelad.

Rätten till aktivitetsstöd försvinner då begärda uppgifter inte lämnats in.

Närvarokort och ansökan finns att hämta under e-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Postadress:
Grums kommun
Kultur och fritid
664 80 Grums

Uppdaterad: 2020-09-17

Se även

Externa länkar:

Idrott Onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Laget.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksidrottsförbundet:
hemsida: www.rf.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Lokalt aktivitetsstöd
Ann-Christine Andersson
0555-420 59
ann-christine.andersson@grums.se

Övriga fritidsfrågor
Leif Olsson
Anläggnings- och idrottsansvarig
0555-421 52
leif.olsson@grums.se

Martin Karlsson
Kultur- och fritidschef
0555-420 51
martin.karlsson@grums.se

Navigera vidare