Idéburna föreningar

Endast föreningar som lämnar in basuppgiften varje år står med i registret. Saknas din förening? Fyll i basuppgiften (finns under blanketter på startsidan) och lämna in till kommunens kundtjänst eller skicka till kommunstyrelse@grums.se.

Grums kulturskola

SMU Grums
kontaktperson:
Lena Strandberg
Krokserud Ängbråten 1
664 91 Grums
besöksadress:
Grums Missionskyrka,
Grönbergsgatan 7
664 34Grums
Malsjö Missionshus.
verksamhet: barn- och ungdomsverksamhet, nyingscout, scout, tonårsscout, tonår, ungdom. Lägerverksamhet helg- scout- och familjeläger.

SMU Östra Värmskog
kontaktperson:
Lena Strandberg
Krokserud Ängbråten 1
664 91 Grums
besöksadress:
Krokseruds Missionshus Värmskog.
verksamhet: Barn- och ungdomsverksamhet, nyingscout, scout, sommarträffen. Scoutläger.

Verdandi Grums

Uppdaterad: 2019-11-26

Navigera vidare