Kultur- och ungdomsledarstipendium

Grums kommun delar årligen ut stipendium till ungdomsledare. De stipendium som delas ut är ungdomsledarstipendium, idrottsstipendium samt kulturstipendium.

Utdelning av stipendium

Utdelning av stipendier sker vid februari månads kommunfullmäktige. Stipendiets storlek uppgår varje år till det belopp som kommunfullmäktige anvisar för ändamålet.

Ungdomsledarstipendium

Två stipendier delas ut varje år. Stipendierna delas ut till en aktiv kvinnlig och en aktiv manlig ungdomsledare. Stipendiater kan föreslås av verksamma föreningar inom kommunen, ledamöter av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Villkor för att få ungdomsledarstipendiet:

  • Stipendiaten ska vara bosatt i Grums kommun eller vara verksam i kommunen.
  • Stipendiaten ska ha utfört mångåriga värdefulla insatser som ungdomsledare inom kommunens föreningar, sammanslutningar eller studieorganisationer.

Idrottsstipendium

Två stipendier delas ut varje år. Stipendiet delas ut till en aktiv kvinnlig och en aktiv manlig idrottsutövare. Stipendium kan även utdelas till idrottslag med verksamhet och hemvist i Grums kommun. Nominering sker av ledamöter i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Villkor för att få idrottsstipendiet:

  • Stipendiaten ska antingen vara född eller bosatt i Grums kommun.
  • Stipendiet ska utdelas till den som kan verifiera stora framgångar inom en idrottsgren.

Kulturstipendium

Ett stipendium delas ut varje år. Stipendium kan även utdelas till kulturgrupper/kulturföreningar med verksamhet i Grums kommun.

Alla som är folkbokförda i kommunen kan föreslå en person eller en organisation/förening till stipendiet. Förslagsställaren ska uppge sitt eget namn och sin adress.

Villkor för att få kulturstipendiet:

  • Stipendiaten ska antingen vara född eller bosatt i Grums kommun.
  • Stipendiaten ska ha utfört framstående kulturella insatser.
Uppdaterad: 2020-10-15

Kontakt

För upplysningar kontakta:

Martin Karlsson
Områdeschef kultur & fritid
0555-420 51
martin.karlsson@grums.se

Navigera vidare